This is alternative content.

Trang chủ Hội đồng giáo dục
HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
Tổ Hóa
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

Họ và tên: Phan Thị Tuyết Hoa

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại: 0905647925

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trương Minh Giao

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0963114203

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Huỳnh Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01676896659

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lê Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01674633739

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Trần Bảo Uyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0938233381

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tổ Toán
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

Họ và tên: Nguyễn Đức Tới

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 0905514327

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lê Văn Cường

Chức vụ: TPCM

Điện thoại: 0911870125

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01682357624

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0986361778

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trần Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0973327509

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trần Văn Hùng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0911861659

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Bùi Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905685679

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Họ và tên: Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0978029597

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trương Thị Hữu

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01683458713

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Họ và tên: Vi Thế Hận

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: Vi Thế Hận

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905982369

Email: 


 

Họ và tên: Bùi Văn Đông

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 

Email: 

 

 
Tổ Lí - Tin - Công nghệ
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 0911885114

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Loan

Chức vụ: TPCM

Điện thoại: 01664828051

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: GV môn vật lý

Điện thoại: 0917597246

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: GV môn vật lý

Điện thoại: 0978357237

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Huỳnh Dương Quỳnh Hoa

Chức vụ: GV môn vật lý

Điện thoại: 01208068789

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Lê Cảnh Thọ

Chức vụ: GV môn công gnhệ

Điện thoại: 0905312685

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Đàm Thị Thu

Chức vụ: GV môn vật lý

Điện thoại: 01666097989

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lê Thị Hạnh Huyền

Chức vụ: GV môn tin học

Điện thoại: 0911860025

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trương Thị Thanh

Chức vụ: GV môn tin học

Điện thoại: 0911870626

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

Họ và tên: Diệp Thị Bích Hạnh

Chức vụ: GV môn tin học

Điện thoại: 0911961178

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Trần Thị Tố Trâm

Chức vụ: GV môn tin học

Điện thoại: 0911357573

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 
Tổ Văn
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 01665238249

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Mai Thị Phương

Chức vụ: TPCM

Điện thoại: 01693113809

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01214716369

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lành

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01697624416

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lương Thị Kim Quyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01683741872

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Đỗ Thị Liên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905698199

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Phan Thị Minh Thanh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01689529919

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lê Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01642770679

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tổ Địa lí
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: Phạm Mạnh Cường

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 0984969455

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Mai Thị Hồng Duyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0989638195

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0973448575

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Hoàng Ngọc Chương

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905977098

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0935850900

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: A Hưk

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01674497517

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trần Thành

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01693823502

Email: 

 

 
Tổ Anh Văn
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 0915730076

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0984159091

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01674942312

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Tô Thị Thủy Tiên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905071379

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0979233068

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tổ Văn Phòng
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: Bùi Thị Thúy Vi

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0905459686

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0983612039

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trần Thị Thanh Thùy

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 01282711235

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Hoàng Thị Trâm

Chức vụ: Nhân viên y tế

Điện thoại: 0984582707

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Lê Thị Như Ý

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại: 01227548501

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Lê Thị Thu

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0911869262

Email: 

Họ và tên: Phạm Văn Nguyện

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01699841167

Email:

Họ và tên: Trịnh Văn Tuân

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01657336623

Email:

 

 
Tổ Sinh - Công nghệ
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại: 0984281890

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Ngô Thị Hồng An

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01635646212

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Ngô Công Chính

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0904773745

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977551075

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01654567478

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Tình

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:  0975084436

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tổ TD - Nhạc - Họa
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Hảo

Chức vụ: TTCM

Điện thoại: 0902815994

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Phan Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0971565965

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: A Srơih

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01682027734

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Phan Công Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0946092251

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Phạm Ngọc Tài

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0905459194

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Khuyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0982101276

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tổ Sử
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 14:10

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Email:

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Email:

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Email:

 

 


HÌNH ẢNH

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

TÀI NGUYÊN

LIÊN KẾT

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở giáo dục Thừa Thiên HuếBạn quên mật khẩu

CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

(Bạn phải đăng nhập

để thực hiện tác vụ này)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay105
mod_vvisit_counterHôm qua39
mod_vvisit_counterTuần này445
mod_vvisit_counterTuần trước1498
mod_vvisit_counterTháng này3400
mod_vvisit_counterTháng trước6335
mod_vvisit_counterTất cả421939

Số người trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến

Copyright @ 2012. Trường THPT Ngô Mây Địa chỉ: Tổ 1 - Phường Ngô Mây - Thành phố Kon Tum,

Điện thoại: 060 3856 896,  Email: thptngomay@kontum.edu.vn

Developed by LVT Pro, Phone number: 01667777219